Uspješno završen projekt Filmkubator!

Udruga Izvan fokusa s partnerima Kinoklubom Karlovac i Foto video klubom Kutina provela je projekt Filmkubator 

Kod Glazbenog paviljona u Karlovcu održana je završna pressica projekta „Filmkubator“. Projekt se provodio kroz razdoblje od godinu dana, od 20. prosinca 2021. do 20. prosinca 2022. Nositelj projekta je Izvan fokusa, a partneri na projektu su bili Kinoklub Karlovac i Foto video klub Kutina. Ukupna vrijednost projekta je 469.308,00 kn sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.  Cilj projekta bio je doprinos osnaživanju organizacija civilnog društva koje djeluju na području audiovizualnih i digitalnih medija za pokretanje zajednice kroz zapošljavanje.

Kroz projekt zaposlene su osobe u organizacijama nositelja projekta i partnera te su uključeni i učenici te 15 volontera s područja Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Kroz edukacije članovi udruga su educirani o upravljanju organizacijama i provedbu programa i aktivnosti važnih za lokalnu zajednicu. Organiziran je posjet društvenom poduzeću, kao i panel rasprava na temu inovativnih metoda rada s djecom i mladima kroz audiovizualne sadržaje i odgojno-obrazovne procese, prevladavanje nedostupnosti „živih“ oblika prijenosa znanja i sl. Na temelju provedenog istraživanja u školama na području Kutine snimljeno je 15 audio lekcija na teme društveno – humanističkih nastavnih predmeta i problema s kojima se danas susreću mladi. Snimljen je i audio-vizualni sadržaj koji su spojeni u formu dokumentarnog filmskog uratka „Vremenski inkubator“ te su izrađene upute za snimanje takvih video uradaka. Svi ovi materijali javno su dostupni na online platformi Shoom i dostupni ostalim oraganizacijama civilnog društva, djeci i mladima na linku: https://shoom.art/filmkubator-page/

Također, osmišljena su 2 volonterska programa te zajedničke smjernice za suradnju ovih udruga koja će se nastaviti kroz nove projekte.

Za više o EU fondovima posjetite: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost udruge Izvan fokusa.

blank