blank

Upiši se: Gimnazija B. Frankopana Ogulin

sadnja tise

Puni naziv škole i adresa: Gimnazija Bernardina Frankopana, 47300 Ogulin, Struga 3

Opis škole i vrsta obrazovanja koje se stječe završetkom škole:

Gimnazija Bernardina Frankopana škola je koja nastavlja tradiciju Realne gimnazije Ogulin osnovane 1919.godine. Dugi niz godina u kojima je gimnazijsko obrazovanje primarno imala je , kao i sve škole u Hrvatskoj promjena društveno uvjetovanih a od 1996. ponovno nosi naziv Gimnazija. Danas se u našoj školi stječe srednja školska sprema i srednja stručna sprema

Obrazovna područja i  smjerovi: Opća gimnazija, Ekonomist, Hotelijersko turistički tehničar, Prodavač

Izborni predmeti, izvannastavne aktivnosti i slobodno vrijeme:

Izborni predmeti:

– opća gimnazija: Informatika, Talijanski jezik, Španjolski jezik, Matematika, Fizika

– ekonomija: Vježbenička tvrtka, Globalno poslovno okruženje, Osnove turizma

– hotelijerstvo: terenska nastava

– prodavači: Kreativnost u poslovanju, Prezentacijske vještine

Izvannastavne aktivnosti

Mladež Crvenog križa , Novinarska grupa, Dramska grupa, Ekološka grupa, Gastro, Mladi poduzetnik, Likovna grupa, Školski športski klub „Bernardin“-košarka , Školski športski klub „Bernardin“-odbojka

Posebnosti škole:

Od ove školske godine je organizirana kabinetska nastava. Jedan kabinet koristi se isključivo za njemački jezik, a to je zapravo njemački multimedijski kutak koji je opremio Goethe institut prigodom potpisivanja sporazuma o suradnji kojim je naša škola postala PASCH škola. Cijela škola umrežena je u računalnu mrežu, pa se od ove školske godine upotrebljavaju e-Dnevnici. Škola ima školsku knjižnicu koja je u potpunosti opremljen prostor sa čitaonicom, dva računala s printerom,fotokopirni papir, tv prijemnik s dvd-om, te fondom knjiga od 9500 koji se kontinuirano popunjava novim stručnim i beletrističkim naslovima. Škola sudjeluje u Comenius multilateralnom projektu“Enterprising, healty and creative“  2012.-2014.

 

Predmeti koji se vrednuju za upis: Prosjek svih zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u 5., 6., 7. i 8. razredu te zasebno predmeti ovisno o smjeru. Detaljnije piše ovde.

MINIMALNI BODOVNI PRAG

Prema Zakonu o brdsko-planinskim područjima u koja pripada i Ogulin (NN broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08) propisani bodovni prag se umanjuje za 4 boda.
Program: Opća gimnazija 56 bodova – 4 boda = 52 boda
Zanimanje: Ekonomist 44 boda – 4 boda = 40 bodova
Zanimanje: Hotelijersko-turistički tehničar 44 boda – 4 boda = 40 bodova
Zanimanje: Prodavač nema bodovnog praga

Detaljnije o upisu u Gimnaziju Bernardina Frankopana Ogulin.