Siemens Live streaming

Produkcija Izvan fokusa u suradnji s agencijom 404 realizirala je live streaming za Siemens Townhall Meeting.

live streaming

Izvan fokusa

Agencija

404

Klijent

Siemens

GALERIJA