ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

SEÑOR

Kako bi promovirala svoje nove uredske prostorije, agencija za komunikaciju i branding Sẽnor, angažirala je Izvan fokusa za produkciju eventa otvorenja miniplex kina uz hrvatsku premijeru filma „Trešnje“, redateljice Dubravke Turić.

klijent

SEÑOR

web stranica

senor.hr