FOTO/VIDEO PRODUKCIJA

GLAZBENA NAGRADA PORIN

Za glazbenu nagradu Porin tim Izvan fokusa već pet godina realizira cjelokupnu fotografsku i video produkciju popratnih materijala. Osim same manifestacije fotografiraju se i snimaju nominacije, popratni sadržaji i događaji te najave nekoliko mjeseci ranije. Do sada je realizirano preko stotinu video formata te tisuće fotografija, a među materijalima posebno se ističe završni videospot Porina namijenjen za digitalnu upotrebu.

klijent

UNISON – HRVATSKI GLAZBENI SAVEZ

web stranica

https://porin.org/
https://unison.hr/

VIDEO GALERIJA

GALERIJA

Slični projekti