FOTO/VIDEO PRODUKCIJA

PERUTNINA PTUJ

Izvan fokusa tim bio je zadužen za postprodukciju reklame za Perutninu Ptuj.

Agencija

Degordian

režija

Rene Gallo

producent

Nina Vrdoljak

dop

Filip Tot

šarfer

Tomislav Hećimović

1st ad

Pere Cukrov

cast

Krista Krsnik

scenografija

Dajana Jurman-Osip i Eva Milković

food styling

Petra Poslek

Kostimi

Mirna Mihoković

makeup

Asja Novaković i Nataša Prugovečki

Postprodukcija

Izvan fokusa

color

Magdalena Ptiček

voiceover

Sara Duvnjak

vizuali

Denis Butorac

Slični projekti