FOTO/VIDEO PRODUKCIJA

NACIONALNA KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH

Izvan fokusa sudjelovao je u organizaciji Nacionalne konferencije savjeta mladih Republike Hrvatske i producirao videoizvještaj te fotografski popratio Konferenciju.

klijent

NACIONALNA KONFERENCIJA SAVJETA MLADIH