FOTO/VIDEO PRODUKCIJA

FOLLOW THE ENTREPRENEUR

Izvan fokusa je za konferenciju „Follow the entrepreneur“ u Dubrovniku isporučio dva interna videosadržaja.

klijent

HUKI

WEB STRANICA

huki.hr

VIDEO GALERIJA