FOTO/VIDEO PRODUKCIJA

EU SPIKAONICA

Izvan fokusa tim snimio je nekoliko video sadržaja za projekt EU Spikaonica kojem je glavni cilj promicija EU ciljeva za mlade i aktivnog sudjelovanja mladih u donošenju odluka.

GALERIJA