PR/MARKETING

DAN NEOVISNIH KINA

Tim Izvan fokusa vodio je PR, medijsku komunikaciju te društvene mreže za Dan nezavisnih kina, a za potrebe Kino mreže Hrvatska.

klijent

KINO EUROPA