FOTO PRODUKCIJA

AI4GOOD

Izvan fokusa bio je zadužen za fotografsku produkciju konferencije AI4GOOD te je isporučio na stotine fotografija.

klijent

EVENTA01

GALERIJA