LEAP Summit

Izvan fokusa je za globalnu konferenciju LEAP Summit snimala i fotografirala cijelu konferenciju u trajanju od 3 dana. Završni proizvod su dva videa i preko nekoliko tisuća fotografija.

Fotogalerija