Još bolji portal Foto dana mladih

Svakim danom imamo sve više projekata, akcija i organizioranih događaja. Zato se trudimo sve to približiti mladih fotografima. Kao središte informiranja djeluje naš portal www.fotodanimladih.com.hr koji ima sve više i više posjetitelja. Na tjednoj razini preko 1000 čitatelja.

Obnovili smo mu dizajn, dodali nove mogućnosti i sadržaje. Svaki dan donosimo novosti o fotografiji. Nalazimo zanimljive fotografe s njihovim radovima. Donosimo intervjue s mladim hrvatskim autorima i još puno toga.

Foto dani mladih pripremaju izložbe u devet hrvatskih gradova. Na gradskim trgovima ćemo pokazati najbolje fotografije od prošle godine i upoznati mlade s novim projektom za Eropsku uniju –  Najbolje u Hrvatskoj za EU.

Novost je i interaktivna karta Hrvatske s lokacijama gdje ćeš sve sresti našu ekipu ;).

Prati nas i dalje na www.fotodanimladih.com.hr