Izvan fokusa organizira 6 projekcija nagrađivanih dokumentarnih filmova u sklopu projekta „KineDok”

U partnerstvu sa  ‘Restart’, a uz vodstvo ‘Instituta dokumentarnog filma iz Praga’, udruga Izvan fokusa u Karlovcu provodi projekt „KineDok“. U sklopu projekta u Karlovcu će se do kraja godine održati čak 6 projekcija nagrađivanih i aktualnih dokumentarnih filmova uz gostovanje filmske ekipe. Uz Karlovac i Hrvatsku u projektu sudjeluju partneri iz Češke, Slovačke, Rumunjske i Mađarske, a sve sa ciljem stvaranja alternativne distribucijske platforme za autorske dokumentarne filmove u srednjoj i jugoistočnoj Europi.


KineDok je nova međunarodna inicijativa stvaranja alternativne distribucijske platforme za autorske dokumentarne filmove u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Ovaj pilot projekt okuplja partnere iz Češke, Slovačke, Rumunjske, Hrvatske i Mađarske koji će tijekom 2015. godine organizirati projekcije 12 dokumentaraca u minimalno 20 nestandardnih projekcijskih prostora u svakoj od ovih zemalja. Negdje su to kafići, domovi kulture i info-shopovi, negdje drugdje vatrogasni dom, klub mladih ili galerija, a ponegdje i kombinacija alternativnih prostora s nezavisnim kino dvoranama. Cilj je proširiti i razviti publiku za kreativni dokumentarni film u što raznovrsnijem i nestandardnom kino-okruženju.

Lokalni partner u Karlovcu je udruga Izvan fokusa, a filmovi će se projicirati u Centru za mlade Grabrik. Više informacija o rasporedu filmova, terminima i gostujućim filmskim ekipama uskoro.

Više o KineDok projektu: http://kinedok.net