Glazbena nagrada Porin

Za manifestaciju PORIN 2015., 2016., 2017., te obilježavanje Svjetskog dana intelektualnog vlasništva udruga Izvan fokusa isporučila je više od 20 kratkih video formata te nekoliko stotina fotografija navedenih programa. Osim reportažnog videa za potrebe promocije putem društvenih mreža pripremani su kratki intervjui sa glazbenicima.