Hrvatski klaster kreativnih i kulturnih industrija

 

 

Za potrebe Hrvatskog klastera kreativnih i kulturnih industrija, udruga Izvan fokusa, u koprodukciji sa HDS ZAMP-om, isporučila je nekoliko raznih video formata aktivnosti HKKKKI.