Hrvatski filmski savez


 

Za festivale u organizaciji HFS-a udruga Izvan fokusa fotografirala je program te isporučila gotovo 20 raznih video formata o festivalima.