FINALNI REZULTATI PROJEKTA 4-M STORYTELLING

Izvan fokusa je posljednje dvije godine partner na projektu „4M Storytelling“, čiji je nositelj Udruga mladih V.U.K., uz ostale partnere: Illumniscate (Nizozemska), VRUM (Austrija), TDM 2000 (Italija), Romska organizacija mladih (Hrvatska), Hajde (Francuska) i Legebitra (Slovenija). Vrijednost projekta je 177.171 EUR, a financiran je iz Erasmus+ projekta Europske unije.

Tijekom projekta je razvijena inovativna metoda za korištenje u planiranju projekta ili aktivnosti, inovativnom pisanju ili učenju, a koja koristi strukture pripovijedanja i jedinstvenu vizualnu analizu. 4M Storytelling metoda namijenjena je profesionalcima koji rade s mladima, mladima, kulturnim radnicima i medijima.

Digitalna verzija razvijene metode je dostupna svima na: https://4m-storytelling.com/

Konačni rezultati 4M Storytelling projekta su:

Radni paket 1 – Upravljanje projektom

 • Ojačani su kapaciteti 8 partnerskih organizacija i njihovih predstavnika: Udruga mladih V.U.K., TDM 2000, Hajde Creative, Illumniscate, Rom.hr, VRUM, Izvan fokusa i Legebitra
 • Održana su 3 transnacionalna projektna sastanka u Varaždinu, Beču i Varaždinu
 • Izrađen je 1 interni projektni priručnik s inputima prvog sastanka
 • Organizirano i provedeno je 5 događaja s višestrukim učinkom u Varaždinu, Ljubljani, Beču, Cagliariju i Lyonu
 • Najmanje 200 sudionika u događaju multiplikativnog učinka upoznalo se s metodom 4M Storytelling

Radni paket 2 – Razvoj 4M Storytellinga

 • Stečeno je znanje o pripovijedanju, te razvijena 4M Storytelling metoda

Radni paket 3 – Testna faza

 • Proveden je 1 on-site trening za osobe koje rade s mladima na temu korištenja 4M Storytellinga
 • Provedena je 1 online edukacija za osobe koje rade s mladima na temu korištenja 4M Storytellinga
 • Na treninzima je sudjelovalo 40 osoba koje rade s mladima

Radni paket 4 – Razvoj interaktivnog vodiča i web platforme

 • 4M Storytelling metoda i video tutorial integrirani su u web platformu

Radni paket 5 – Distribucija i vidljivost

 • Razvijena je po 1 strategija komunikacije, diseminacije rezultata i vidljivosti
 • 50 tekstualnih kartica o projektu 4M Storytelling objavljeno je na online kanalima partnera
 • Rezultati projekta i priručnik prevedeni su na partnerske jezike: hrvatski, nizozemski, njemački, romski, talijanski, slovenski i francuski