Projekt e-Građani osvojio je prvo mjesto u Europi na Globalnom summitu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Mexico Cityju na temu Otvorena vlast za unapređenje javnih usluga. U Meksiku je projekt predstavljen promo videom koji je za te potrebe snimila udruga Izvan fokusa, u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom.